Wdrożenia

Etapy wdrażania RODO w organizacji

1

ANALIZA RYZYKA

RODO nakazuje prowadzić analizę ryzyka w celu właściwego doboru środków ochrony. Analiza powinna być wszechstronna, a jej wyniki muszą być pomiędzy sobą porównywalne, co oznacza konieczność przyjęcia i konsekwentnego stosowania metody oceny i opisu zagrożeń.

2

Ocena dostateczności środków zabezpieczeń

Sprawdzenie czy już przyjęte i wdrożone w firmie środki zabezpieczeń są dostateczne.

3

Ocena gotowości do realizacji praw podmiotów danych

Obsługa wniosków spływających od osób, których dane są przetwarzane jest jednym z podstawowych zadań ado i iod.

4

Ocena skutków dla ochrony danych

Prowadzona jest w sytuacjach, w których sam charakter prowadzonych operacji przetwarzania stwarza ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (np. w sytuacji, w której trudno jest przewidzieć konsekwencje podejmowanych działań, jak również w przypadkach wprost wskazanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Etapy zgodności RODO w organizacji

1

Szkolenie zespołu wdrożeniowego

Zapoznanie zespołu wdrożeniowego z przepisami w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa.

2

Audyt przetwarzania danych osobowych

Weryfikacja procesów przetwarzania danych oraz niezbędnej dokumentacji dotyczącej tych danych.

3

Opracowanie oraz analiza dokumentów

Opracowanie dokumentacji dostosowanej do zakresu oraz specyfiki przedsiębiorstwa. 

4

Wdrożenie nowych przepisów

Skonstruowanie i właściwe wdrożenie systemu ochrony danych w przedsiębiorstwie.